2006-2022
Volba pro Děčín (dříve Volba pro město Děčín) je společenství aktivních osobností, které v profesním i občanském životě dosáhly řady úspěchů a investují své síly také do služeb svému městu. 

Momentálně jsme součástí vládnoucí koalice, která spravuje naše město. Anna Lehká je první náměstkyní primátora a má ve své gesci rozvoj města a sociální oblast. Martin Pošta vykonává funkci náměstka primátora pro školství. Otto Chmelík je určený zastupitel pro územní plán a předseda komise pro urbanismus a architekturu. Valdemar Grešík je zastupitelem a členem představenstva Dopravního podniku Děčín. 

Řada našich osobností působí také v dalších orgánech města.

Aktuality

Zastupitelstvo města schválilo návrh rady na seznam investic

Zastupitelstvo města schválilo na návrh rady seznam investic pro letošní rok. Jednou z priorit našeho náměstka pro kulturu a školství Martina Pošty je vylepšení akustiky sálu Společenského domu Střelnice, které zlepší hudební zážitek z koncertů a dalších nejen hudebních produkcí.
Číst dáleTak honem :)

Martin Pošta – Je to hlavně na nás

Po absolvování děčínského gymnázia vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Při studiu na vysoké škole učil základy společenských věd zejména právo, ekonomii a politologii na gymnáziu v Praze. Od roku 2011 je vedoucím Kina Sněžník. Kino je členem Asociace provozovatelů kin, kde byl v roce 2016 zvolen jejím předsedou. Tato organizace sdružuje přes dvě stě provozovatelů městských a soukromých kin a několika sítí multikin. Jako předseda představenstva zastupuje Asociaci provozovatelů kin v Mezinárodní unii kin UNIC se sídlem v Bruselu.

Číst dáleTak honem :)
Další aktuality
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018